PREZENTOWANE NA STRONIE PRODUKTY TO WYROBY MEDYCZNE. NALEŻY UŻYWAĆ ICH ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ

Regulamin

 

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu www.elbur.eu

 2. Regulamin jest nieodpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronie internetowej https://elbur.eu. Użytkownik może go w każdej chwili pobrać (kliknij TUTAJ) odtworzyć, a także utrwalić jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na trwałym nośniku.

 3. Poprzez fakt korzystania z serwisu Elbur i akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

II Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

ELBUR

Firma ELBUR sp.z o.o. sp. k. - Działosza 34, 56-500 Syców. Zarejestrowana w CEIDG. Dane kontaktowe: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Serwis

Witryna internetowa służąca do prezentacji wyrobów produkowanych w przedsiębiorstwie ELBUR sp.z o.o. sp. k.. Serwis świadczy usługi na różnych typach urządzeń, tj: desktop, urządzenia mobilne i tablety

Użytkownik

osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Usług i zaakceptowała niniejszy Regulamin

Produkt

Wyrób wytwarzany w firmie ELBUR sp.z o.o. sp. k.

Formularz kontaktowy

formularz kontaktowy umożliwiający przesłanie wiadomości elektronicznej do elbur.eu.


 

III Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Serwis Elbur nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie udostępnia informacje na temat swoich wyrobów i produktów oraz umożliwia skontaktowanie się poprzez formularz z działem obsługi klienta.

 2. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (w szczególności komputer, telefon, tablet), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową.

 3. Zakres usług świadczonych użytkownikom przez Elbur:

  1. Uzyskiwanie informacji o produktach

  2. Kontakt, poprzez wypełnienie formularza dostępnego w serwisie

  3. Przeglądanie stron informacyjnych z opisem oraz zdjęciami produktów

  4. Udostępnienie strony informacyjnej produktu poprzez ikony mediów społecznościowych

  5. Możliwość pobrania katalogu produktów, kart informacyjnych oraz instrukcji użytkowania łóżek rehabilitacyjnych


IV Korzystanie z formularza kontaktowego

 1. Korzystanie z formularza kontaktowego jest dobrowolne

 2. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych Elbur przysługuje, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, prawo odmowy udzielenia odpowiedzi. O fakcie oraz przyczynach odmowy udzielenia odpowiedzi Użytkownik będzie poinformowany drogą elektroniczną.

 3. W celu wysłania wiadomości, użytkownik musi zapoznać się i zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 4. Dane osobowe podane w formularzu przetwarzane są w celu prowadzenia rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). Więcej informacji można uzyskać na podstronie: https://elbur.eu/informacje/obowiazek-informacyjny-z-art-13-rodo


V Zasady dotyczące przerw technicznych w działaniu serwisu

 1. Zespół Elbur dokłada wszelkich starań, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Czasami jednak mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem, oprogramowaniem bądź aktualizacjami systemu serwisu. W każdym przypadku Elbur stara się w jak ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

 2. Przerwy techniczne w działaniu serwisu, mogą pojawić się m.in. przez wprowadzanie zmian na stronie, lub aktualizowanie systemu witryny. Elbur dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników.

 

VI Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści opublikowane w Serwisie podlegają ochronie praw autorskich w szczególności w zakresie opisów i zdjęć wyrobów produkowanych w firmie ELBUR. Prawa autorskie przysługują Serwisowi i/lub twórcom.

 2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku.

 

VII Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie 19.06.2018 roku.

 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia w Serwisie.

 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka nieważność, niezgodność z prawem czy niewykonalność nie wpłynie na inne postanowienia niniejszego Regulaminu, a Regulamin taki będzie interpretowany w taki sposób jakby nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie nigdy nie zostało w nim zamieszczone, oraz będzie wykonywany tak dalece jak tylko będzie to możliwe zgodnie z pierwotnym zamiarem.

 5. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Od kilkunastu lat produkujemy dla Państwa najwyższej jakości:

Łóżka rehabilitacyjne producent

Jako producent wysokiej jakości łóżek rehabilitacyjnych zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpiecznych łóżek.

Szafki przyłóżkowe producent Elbur

Polecamy Państwu praktyczne szafki przyłóżkowe doskonałe jako uzupełnienie łóżek rehabilitacyjnych z naszej oferty.

Meble obiektowe do szpitali i placówek medycznych producent

Produkujemy wysokiej jakości funkcjonalne meble przeznaczone do placówek opieki długoterminowej, rehabilitacyjnych i medycznych.